90 Günü Aşan İkamete Hak Kazandıran Oturum İzinleri Hakkında

Şayet Macaristan’da kalmayı planladığınız süre 90 günü aşıyor ise, Konsolosluğumuza oturum izni başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.
Oturum izni başvurunuzu Göçmenlik ve Vatandaşlık İşleri Kurumu (IRM BÁH) değerlendirmektedir. Göçmenlik ve Vatandaşlık İşleri Kurumu’nun olumlu kararı durumunda Konsolosluk, oturum iznini almanız amacıyla Macaristan’a giriş yapmanızı sağlayan ve en fazla 30 güne kadar ikamet etmenize hak tanıyan tek girişli vize verir. Bu demektir ki, oturum izni ve bunun teslim alınmasına hak tanıyan vizenin verilmesi hakkında eş zamanlı karar çıkmaktadır. Bu vize, Macaristan’a giriş yapmaya ve orada Göçmenlik ve Vatandaşlık İşleri Kurumu’nun Macaristan’daki ikamet yerinize göre yetkili bölge müdürlüğünden oturma izninizi almanıza hak tanınmaktadır. (IRM BÁH bölge müdürlüklerinin yetki alanı, adresleri ve telefon numaraları bu sayfanın sonunda bildirilmektedir).
DİKKAT: IRM BÁH’ın ikamet yerinize göre yetkili bölge müdürlüğünden oturum iznini almanıza hak kazandıran vize, sadece tek girişe ve oturum izninin teslim alınması için en fazla 30 günlük(!) ikamete hak kazandırır. Ancak Macaristan’da alacağınız oturum izni 90 günü aşan ikamete hak kazandırır.
Oturum iznini teslim almanız için Macaristan’a giriş yapmaya hak kazandıran vize, diğer Schengen üyesi devletlere seyahat etmenize hak tanımaz. Macar oturum izninin teslim alınmasına hak tanıyan vize ile Macaristan’a gitmek için ise vizeden muaf olarak diğer Schengen üyesi devletlerin alanından transit seyahat edebilirsiniz. Bir başka Schengen üyesi devlet tarafından verilmiş böyle bir vize ile yine aynı şekilde o vizeyi veren ülkeye gitmek için Macaristan üzerinden transit seyahat edebilirsiniz. (Tüm bunların şartı, Sizin geçerli seyahat belgesine sahip olmanız, SIS’de veya başka yasaklı listesinde yer almamanız ve de Schengen üyesi devletlerin yasaklı listelerinde yer almamanız gerekmektedir.
Alacağınız Macar oturum izni Schengen Alanında – diğer Schengen üyesi devletlerde – seyahat etmenize de hak kazandırır.
Yetki Alanı
Konsolosluğumuza ana kural gereği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti oturum iznine sahip yabancı uyruklu vatandaşlar, ve ülkelerinde Macar dış temsilciliği bulunmayan kişiler başvuruda bulunabilirler.
Başvurular sadece şahsen yapılabilir. Posta veya diğer yollarla iletilen başvurular hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
Destekleyici Belgeler
Her giriş amacına göre ayrı-ayrı form bulunmaktadır. Bu formlar, Göçmenlik ve Vatandaşlık İşleri Kurumu’nun web sayfasından (http://www.bmbah.hu/, ve ya http://www.bevandorlas.hu/ – English menu: Administration / Standard Forms / Application for residence permit for the purpose of …), Macaristan Dışişleri Bakanlığı’nın web sayfasından (http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Konzuli_informaciok/Kulfoldiek_beutazasa/Vizumkerdoivek/) ve Konsolosluğumuzun web sitesinden (bkz. İndirilebilir vize formları) indirilebilir.
DİKKAT: Başvurunun eksiksiz yapılması ve tüm kurallara uygun olması gerektiğini vurgulamak istiyoruz, zira bu tip vize başvurusunda sonradan tamamlama yapmaya olanak bulunmamaktadır. Posta veya diğer yollarla iletilen başvurular hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
Bunun dışında bu tip vizede pasaportunuzun, talep edilen oturma izninin bitim tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli olmasının gerekli olduğunu ayrıca vurgulamak istiyoruz.
Diğer vize türlerinden farklı olarak başvuruyla verilen iki fotoğraftan birisinin arka kısmına Konsolosluk mühür vurur ve bu arkası mühürlenmiş fotoğrafınızı oturum izninizi teslim almak üzere BÁH Bölge Müdürlüğüne gittiğinizde beraberinizde götürmeniz gerekmektedir.
Destekleyici belgeler ile ilgili, ikametin amacına göre diğer gerekenler aşağıdadır:
Ziyaret Amaçlı Oturma İzni
Bu ikamet amacında genel şartların ötesinde BÁH tarafından onaylanan geçerli davet mektubunu ibraz etmeniz gerekir.
Konsolosluk yanı sıra başka evrakların, belgelerin ibraz edilmesini de isteyebilir.
Kazanç Sağlamaya Yönelik Oturma İzni
Bu oturma izni başvuru formunu yukarıdaki adreslerden birisinden indirdikten sonra örnek forma (lınk) bakarak doldurabilirsiniz.

Bu ikamet amacı için genel şartların ötesinde aşağıdakileri ibraz etmeniz gerekmektedir:
Geçerli çalışma izni ve maaşınızı gösteren iş sözleşmesi;
Macaristan’da ikamet etmek için sahip olduğunuz maddi olanakların belgelenmesi;
Mesleğini icra etmesi için gerekli mesleki eğitime sahip olduğunu gösteren belge
Macaristan’da kalacak yeri gösterir belge (kira sözleşmesi ve kiralanan dairenin 3 ay içinde alınmış tapu belgesi / işveren tarafından karşılanması durumunda işveren tarafından hazırlanmış beyanat / daire sahibi durumunda 3 ay içinde alınmış tapu belgesi).
ayrıca
Gelir getiren faaliyetin niteliği hakkında belge (şirket sözleşmesi),
Ticaret odası kaydı,
Şirketin Macaristan’daki adresini gösterir belge (kira sözleşmesi ve kiralanan yerin 3 ay içinde alınmış tapu belgesi / daire sahibi durumunda 3 ay içinde alınmış tapu belgesi),
Macaristan’da yaşamak için sahip olunan maddi olanakları gösterir belge (son 3 ayı gösterir banka hesap özeti),
Mesleğini icra etmesi için gerekli mesleki eğitime sahip olduğunu gösteren belge,
Beklenen yıllık gelir hakkında beyanat,
Kazanç paylaşımının oranı hakkında şirket ortaklığı kararı,
Macaristan’da sahip olunan para miktarının belgelenmesi,
Geçen yılın bilançosunu gösterir basit döküm (halihazırda işleyen firma durumunda)
Firmanın kamu borcunun bulunmadığının belgelenmesi (halihazırda işleyen firma durumunda)
Şayet Macar çalışanlar varsa, bu kişilerin iş sözleşmesi,
Yeni kurulan şirket durumunda kısaca ticari plan.
Eğitim Amaçlı Oturma İzni
Bu ikamet amacı için genel şartların dışında aşağıdakileri de ibraz etmeniz gerekmektedir:
Kabul eden eğitim kurumundan, kabul edildiğinize / öğrenci olduğunuza ve de kaydınızın yapıldığına dair belge
Macaristan’da ikamet edilecek yerin adresi (Kira kontratı veya otel rezervasyonu veya resmi konaklama belgesi),
Anne ya da baba tarafından imzalanmış, Macaristan’daki tüm masraflarınızı karşıladıklarını belirtirnoter onaylı taahhütname ve taahütnameyi veren kişinin banka hesabının son 3 aylık dökümü.
Araştırma Amaçlı Oturma İzni
Bu ikamet amacı için genel şartların ötesinde aşağıdakileri ibraz etmeniz gerekmektedir:
Macaristan’da akredite olan araştırma kurumu ile yapılan anlaşma,
Araştırma kurumunun araştırmacının müsaade edilen ikamet süresini aşması durumunda –araştırmacının gerekli maddi teminata sahip olmadığını düşünerek– araştırmacının ülkesine geri gönderilmesi ile ilgili oluşacak masrafları karşılayacağına dair yazılı yükümlülük üstlenmesi gerekir. Bu yükümlülüğün miktarı da araştırma kurumu tarafından belirtilmelidir.
Gönüllü Faaliyet Amaçlı Oturma İzni
Bu ikamet amacı için genel şartların ötesinde kabul eden kuruluş ile gönderen kuruluş ve gönüllü çalışacak kişi arasında yapılmış anlaşmanın ibraz edilmesi gerekmektedir.
İbraz edilen evraklarda, kabul eden kurumda verilecek gönüllü hizmetin içeriğinin ne olduğu ve gönüllü giden kişinin nelerinin karşılandığı ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Aynı ayrıntılı bilginin, gönüllü hizmeti verilecek Macar kurumu tarafından gönderilen kabul belgesinde de belirtilmesi gerekmektedir.
Macaristan’a giderken sahip olunan maddi olanaklar.
Tedavi Amaçlı Oturma İzni
Bu ikamet amacı için genel şartların ötesinde aşağıdakileri ibraz etmeniz gerekmektedir:
Tedavi amaçlı vize için, tedaviyi sürdürecek olan Macar sağlık kurumunun kabul belgesine sahip olan veya küçük yaştaki çocuğunu ya da kendisine bakamayacak durumdaki aile ferdine Macaristan’daki tedavisi süresince mihmandarlık edecek kişiler başvuruda bulunabilirler.
Tedavi masrafının kimin tarafından karşılanacağını ve ne şekilde olacağını belirten beyanat. Bu beyanatı kabul eden sağlık kuruluşu veya başvuruda bulunan kişi vermelidir. Masrafların oturma iznine başvuruda bulunan kişi tarafından karşılanacağı durumlarda şahsın buna muktedir olduğunu belgelemesi gerekmektedir (son 3 aylık hareketi gösteren banka hesap cüzdan fotokopisi, tapu senedi fotokopisi, vb.)
Eğer başvuruda bulunan kişi hastanede kalmayacaksa konaklama yerinin de belgelenmesi gerekir (otel rezervasyonu / kira sözleşmesi ve kiralanan yerin 3 ay içinde alınmış tapu belgesi),
Refakatçi durumunda, refakatçinin geçimini sağlayan maddi teminatın miktarı ve refakatçinin ikamet yerinin olduğunu doğrulayan belge.
Macaristan’da tedavi göreceği kurumun kabul belgesi,
Türkiye’de tedavi gördüğü hastaneden tedavisinin Macaristan’da devam ettirilmesinin gerekliliğini doğrular rapor.
Aile Birleşimi Vizesi
Evli olduğunuz eşiniz, evli olduğunuz eşinizle ortak, reşit olmayan çocuğunuz (buna evlat edinilen ve manevi çocuklar da dâhildir), velayeti üzerinizde bulunan ve tarafınızdan geçimi sağlanan reşit olmayan çocuk (buna evlat edinilen ve manevi çocuklar da dâhildir) ve velayeti eşinizin üzerinde bulunan ve aile geçimini eşinizin sağladığı reşit olmayan çocuğu (buna evlat edinilen ve manevi çocuklar da dâhildir) aile ferdi olarak nitelendirilir.
Aile birleşimi vizesine aşağıdaki durumlara uygun iseniz başvurabilirsiniz:
Şayet,
Siz ikamet vizesine, oturum iznine, göçmenlik iznine, yerleşim iznine, geçici yerleşim iznine, ulusal yerleşim iznine, AT yerleşim iznine ve de ikamet kartına veya sürekli ikamet kartına sahip kişinin aile ferdi iseniz,
Siz mülteci olarak tanınan kişinin aile ferdi iseniz ve de mülteci olarak tanınmış ve de refakatçisi bulunmayan, aynı zamanda reşit olmayan çocuğun ebeveyni ya da vasisi iseniz,
Macaristan’da mülteci olarak tanınan kişinin geçimini sağladığı ebeveyn iseniz veya sağlık durumu nedeniyle kendine bakamayan kardeşi veya birinci dereceden akrabası iseniz.
Bu ikamet amacı için genel şartların ötesinde aşağıdaki belgelerin orijinal nüshası ile onaylı Macarca tercümelerini ibraz etmeniz gerekmektedir:
Doğum kayıt örneği
Evlilik kayıt örneği veya
Evlat edinmeye ilişkin belge.
Macaristan Cumhuriyeti Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın Göçmenlik ve Vatandaşlık Kurumu (IRM BÁH) tarafından onaylanmış geçerli davet mektubu. Belirtilen davetiyeyi Macar tarafının Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı Göçmenlik ve Vatandaşlık Kurumu Bölgesel Bürosundan temin etmesi gerekmektedir. (IRM BÁH, web sitesi: http://www.bmbah.hu/, http://www.bevandorlas.hu/). Davet edilen Türk tarafı, onaylanmış geçerli davet mektubunun orijinal sureti ve yukarıdaki belgeler ile vize için Büyükelçiliğe başvurabilir.
Başvuru Ücreti
Oturum izni başvuru ücreti, yalnızca Konsolosluk Bölümü banka hesabına ödenmelidir (bankaya ödenecek oturum izni başvuru ücreti için Konsolosluğumuzdan ödeme belgesi alınmalıdır); Konsolosluk Bölümüne ödeme yapılamaz. Posta, banka havalesi ile veya başka şekilde yapılan oturum izni başvuru ücreti ödemeleri kabul edilmemektedir. Ödenen ücret iade edilemez.Müracaatçının ödemesi gereken oturum izni başvurusunun ücreti 60 Euro’dur. Bu ücrette, oturum iznini almak için Macaristan’a giriş vizesi işlem ücreti de yer almaktadır, bu nedenle oturum izninizi alırken tekrar ödeme yapmanıza gerek yoktur. Vize ücretinin tahsil edilmesi konusunda genel kurallar geçerlidir.
Kararın Verilmesi
Bölge Müdürlüğü, oturum izni başvurusu ve aynı zamanda oturum iznini almanıza hak kazandıran vize hakkında – kendilerine başvurunun iletilmesinden itibaren otuz gün içinde karar verir.
İkametinizin amacı eğitiminizin sürdürülmesi veya araştırma ise, oturum izni başvurunuzun IRM BÁH’a iletilmesinden itibaren onbeş gün içinde değerlendirilmesi gerekir.
Başvurunun sonucu hakkında müracaatçıları telefon ile bilgilendiriyoruz. Başvuru sırasında lütfen telefon numaranızı bildiriniz!
Macar (AEA, yanı Avrupa Ekonomik Alanı) Vatandaşlarının Serbest Dolaşım Hakkına Sahip, Vize Yükümlüsü Aile Fertlerinin 3 Ayı Aşan Girişleri
Şayet Macar (AEA) vatandaşlığına sahip ailenin ferdi iseniz, Konsolosluğa ‘C’ tipi vize başvurusunda bulunabilirsiniz. Üç ayı aşan süre ile giriş seyahati yapmayı planlıyorsanız, ‘C’ tipi vize ile giriş yapma hakkına sahipsiniz, daha sonra giriş yapmanızdan itibaren en geç doksan üçüncü gün Macaristan’da ikamet yerinize göre yetkili IRM BÁH bölge müdürlüğüne ikamet kartı başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.
Macar (AEA) vatandaşlarının aile fertlerinin aşağıdaki belgelerin orijinal nüshasını Macarca onaylı tercümeleri ile ibraz etmeleri gerektiğini önemle vurgulamak istiyoruz:
Doğum kayıt örneği
Evlilik kayıt örneği veya
Evlat edinmeye ilişkin belge.
Konsolosluk, vize başvurularının değerlendirilmesi için belirtilenlerin dışında ek belgelerin ibraz edilmesini isteme ve de müracaatçı ile mülakat yapma hakkını saklı tutar.
Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar
Bütün bildirilen kuralların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik olduğunu önemle bildirmek isteriz. Şayet siz Türkiye Cumhuriyeti oturum iznine sahip yabancı uyruklu iseniz, vize başvurunuzu lütfen daha erken yapınız ve Konsolosluğumuzu telefonla aramanızı rica ediyoruz, zira bazı yabancı uyruklu vatandaşların (tâbi olduğu uyruğa göre) vize işlem süresi fazla sürebilir.